Stukafest Tilburg needs a new board!

Dinsdag 20-07-2021

Hey jij, ja jij! (English down below)
Stukafest Tilburg is op zoek naar een nieuw bestuur! We hebben al een te gekke penningmeester aan de haak geslagen maar hij kan het natuurlijk niet alleen. Verder zijn we dus wel op zoek naar een nieuwe voorzitter, kamercoördinator, programmeur en PR coördinator.

Afhankelijk van de functie ben je elke week meer of minder tijd met Stukafest bezig maar over het algemeen gaat het om een paar uurtjes per week en wordt dat meer richting het daadwerkelijke festival. Zelfs als je nog niet alle ervaring hebt, maar wel het doorzettingsvermogen en de interesse in cultuur, zal je met de steun van het landelijke bestuur in staat zijn om een fantastisch festival neer te zetten. Mocht je naar aanleiding van deze vacature nog vragen hebben, dan kan je de voorzitter Indy van Lieshout benaderen via tilburg@stukafest.nl.

Voorzitter:

Ben jij altijd diegene in de vriendengroep die alles organiseert en ervoor zorgt dat iedereen op tijd is? Dan is deze functie perfect voor jou!
Als Voorzitter ben je verantwoordelijk voor het bestuur van Stichting Stukafest Tilburg. Je houdt nauw contact met het bestuur van Stukafest landelijk en de andere steden. Netwerken is jouw tweede natuur! Verder zorg jij ervoor dat alles op rolletjes loopt en de rest van het team zijn werk goed uit kan voeren en dat dit ook op tijd gebeurt.
Dus ben jij stressbestendig, is aansturen jouw tweede naam en heb je een grote liefde voor alle soorten cultuur? Dan ben jij wellicht onze nieuwe voorzitter.

Kamercoordinator:

De grootste studentenhuizen in Tilburg zijn jou niet onbekend. Verder weet jij alle té gekke plekken in de stad aan te wijzen en weet jij iedereen over te halen voor de vetste feestjes.

Denk jij nu; Damn, dit ben ik! Dan ben jij misschien wel de nieuwe kamercoördinator van Stukafest Tilburg. Je bent dan niet alleen verantwoordelijk voor het regelen van de kamers waarin Stukafest plaats moet vinden, maar je houdt ook het contact warm met alle eigenaren van die kamers helpt mee met de productie. Verder regel jij de locaties voor de side-events en netwerk jij als een malle.
Lijkt het jou te gek om de vetste plekken van Tilburg aan onze bezoekers te zien en weet jij mensen helemaal klaar te stomen voor de fissa? Dan is dit de vacature voor jou!
Aarzel dan niet en stuur je cv en motivatie vóór 19 april naar tilburg@stukafest.nl en wie weet zien we je binnenkort in een online gesprek!
PR Coördinator
Ontwerp jij de vetste posters, ben je op de hoogte van de beste #hashtags en weet jij je weg wel rond een camera? Dan is Stukafest Tilburg vanaf nu op zoek naar jou!
De vacature van PR-coördinator komt voor aankomende editie vrij en hiervoor zoeken we iemand die zijn of haar weg weet rondom alle sociale media platformen, de ins en outs kent van Adobe Creative Cloud en het beste weet hoe we Stukafest Tilburg in de spotlight kunnen krijgen. Je bent verantwoordelijk voor alle communicatie, zowel online als offline.
Dus heb jij zin om aan de slag te gaan in een van de leukste besturen van je studententijd en mee te helpen om meer cultuur naar Tilburg te brengen? Dan is dít de vacature voor jou!
Mocht je interesse hebben in één van de vacatures, stuur ons dan een mail via tilburg@stukafest.nl. Voeg je motivatie en cv toe en misschien zien we elkaar snel in een gesprek!

—————-

 

 

 

Hey you, yes you!
Stukafest Tilburg is looking for a new board! We have already hooked up an awesome treasurer, but of course he can’t do it alone. We are also looking for a new chair(wo)man, room coordinator, promotor and PR coordinator.

Depending on the position, you spend more or less time with Stukafest every week, but in general it concerns a few hours a week and that becomes more towards the actual festival. Even if you don’t have all the experience yet, but you do have the perseverance and interest in culture, with the support of the national government you’ll be able to organise a fantastic festival. If you have any questions regarding this vacancy, you can contact the chairman Indy van Lieshout via tilburg@stukafest.nl.

Chairman:

Are you always the one in the group of friends who organizes everything and makes sure everyone is on time? Then this position is perfect for you!

As Chairman you are responsible for the board of the Stukafest Tilburg Foundation. You keep close contact with the board of Stukafest nationally and the other cities. Networking is second nature to you! You also ensure that everything runs smoothly and that the rest of the team can perform its work well and that this is done on time.

So are you stress resistant, is managing your middle name and do you have a great love for all types of culture? Then you might be our new chairman.

Room Coordinator:

The largest student houses in Tilburg are not unknown to you. You also know how to point out all the crazy places in the city and you know how to persuade everyone for the coolest parties.

Do you think now; Damn, this is me! Then you might be the new room coordinator of Stukafest Tilburg. You are not only responsible for arranging the rooms in which Stukafest has to take place, but you also keep in touch with all owners of those rooms and help with the production. You also arrange the locations for the side events and network like crazy.

Do you think it would be great to show our visitors the coolest places in Tilburg and do you know how to prepare people for the fissa? Then this is the vacancy for you!

PR Coordinator

Do you know how to design the coolest posters, are you aware of the best #hashtags and do you know your way around a camera? Then Stukafest Tilburg is now looking for you!

The vacancy of PR coordinator will become available for the upcoming edition and for this we are looking for someone who knows his/ her/ X way around all social media platforms, knows the ins and outs of Adobe Creative Cloud and knows best how to get Stukafest Tilburg in the spotlight. You are responsible for all communication, both online and offline.

So do you want to get started in one of the best boards of your student days and help bring more culture to Tilburg? Then this is the vacancy for you!

 

If you are interested in one of the vacancies, please send us an email at tilburg@stukafest.nl. Add your motivation and CV and maybe we’ll see each other soon in a conversation!

Stukafest wordt mede mogelijk gemaakt door