Ike Krijnen

@

Biografie

Spoken Word

NL

“Ike Krijnen is dichter en podiumkunstenaar, maar ook editor. Van IG Karfield, een Engelstalige schrijver. Hij redigeert en publiceert diens werken online. Soms leent hij een gedicht van Mr. Karfield en vertaalt het vrij naar het Nederlands. Ike treedt ook op met het werk van IG Karfield en maakt video’s. Mr. Karfield schrijft over en vanuit de natuurelementen: kunst, revolutie, sex, drugs, rock ‘n’ roll. Zijn stijl is experimenteel, stuiterend, ongrijpbaar, soms buitenaards. “
EN
“Ike is a poet and performing artist, but also an editor. From IG Karfield, an English-language writer. He edits and publishes his work online. Sometimes he borrows a poem from Mr. Karfield and translates it freely into Dutch. Ike also performs with IG Karfield’s work and makes videos. Mr. Karfield writes about and from the elements of nature: art, revolution, sex, drugs, rock ‘n’ roll. His style is experimental, bouncy, elusive, sometimes otherworldly. “

 
Koop je tickets nu!

     

     

    Stukafest wordt mede mogelijk gemaakt door