Error 404

@The Student Hotel

Biografie

Contemporary Dance

ERROR 404

-Nederlands-

Danscollectief ERROR 404 exploreert het concept van scheiding en afstand tussen personen. Afstand die al dan niet bewust gecreëerd is, afstand die er altijd al geweest of afstand die onwennig of zelfs pijnlijk aanvoelt. Scheiding van lichamen, hoeft geen afstand tussen mensen te betekenen. Afstand voelt soms kil, soms is het bevrijdend. Afstand maakt eenzaam, en soms is afstand het enige dat mensen uiteindelijk dichter tot elkaar brengt. 

-English-

Dance collective ERROR 404 explores the concept of separation and distance between people. The distance that may or may not be consciously created, the distance that has always been there or the distance that feels uncomfortable or even painful. Separation of bodies does not have to mean distance between people. Distance sometimes feels cold, sometimes it is liberating. Distance makes one lonely, and sometimes distance is the only thing that finally brings people closer together. 

    [recaptcha]

     

     

    Stukafest wordt mede mogelijk gemaakt door