Aluminium birds of paradise

@Tisa

Biografie

Digital WorldInstallationPerformance

ALUMINIUM BIRDS OF PARADISE 

-Nederlands-

Aluminium Birds of Paradise is gemaakt rond het thema van verdwalen in een digitale wereld. Het werk houdt het midden tussen een installatie en een performance en presenteert een nevenschikking van beelden -live, opgenomen en gelooped- die wisselen tussen de verschillende aspecten van het concept, dit creëert een intieme en realiteit verliezende reis door de tijd. Zowel de ruimte als de performer bevinden zich voortdurend op een balans tussen aandacht zoeken en verbergen, in een voortdurende poging om een evenwicht te vinden tussen de twee werelden. Extravagante dansfrases wisselen af met pogingen tot camouflage en flitsende lichten verstoren de warme duisternis.

-English-

Aluminium Birds of Paradise is built around the theme of getting lost in a digital world. The work is in between an installation and a performance, and presents a juxtaposition of visual images -life, recorded, and looped- that swap between different aspects of the concept, which creates an intimate reality-losing trip through time. Both the space and the performer find themselves constantly on a gradient between seeking attention and hiding, in an ongoing attempt to find a balance between the two worlds. Extravagant dance phrases alternate attempts to camouflage, and flashing lights disturb the darkness.

Credits:

Dance and co-creation: Alice Gioria

Choreography: Tijmen Teunissen

Music: Tijmen Teunissen

Production: Hanne Blomme

Photo: Yutaka Nakata (@ytknakata)

    [recaptcha]

     

     

    Stukafest wordt mede mogelijk gemaakt door