Bestuur voor Stukafest Middelburg 2022 gezocht!

Zondag 28-03-2021

English Below

Wil jij ervaring opdoen met het organiseren van een festival? Benieuwd naar hoe de organisatie werkt en wat er allemaal bij komt kijken?

Stukafest Middelburg is een festival dat elk jaar in februari plaats vindt. Het festival wordt georganiseerd door jong volwassen uit de buurt. Het wordt voor zowel de studenten gemeenschap als mensen uit de stad gehouden. Voor de editie in 2022 zijn we opzoek naar een nieuw bestuur om dit mogelijk te maken!

In het bestuur werk je samen in een team om  het organiseren van Stukafest Middelburg mogelijk te maken. Tijdens de organisatie zullen jullie als team samen alles beslissen. Maak je ook geen zorgen tijdens het festival wordt je ondersteund door het nationale team het gehele jaar! Om dus bij Stukafest te komen en het te organiseren ligt daarom dus een unieke kans, je krijgt er niet alleen ervaring en vaardigheden bij, er komen ook veel contacten bij kijken.

The volgende posities zijn beschikbaar:

 • Voorzitter: Je zorgt er voor dat alles in goed banen verloopt. Door jouw planning, aansturing en organisatie voorkom je alle problemen. Je houdt van iedereen bij hoe zijn of haar taak gedurende het jaar verloopt. Binnen Stukafest ben je ook het aanspreekpunt namens je stad.
 • Boekhouder: Alle inkomsten en uitkomsten komen door jouw handen. Je zorgt er onder andere voor dat er voldoende geld op de bank rekening staat. De uitgave niet te hoog zijn en controleert maandelijks de rekening of alles kopt.
 • Programmeur: Als programmeur ga je van start met de line-up van het festival. Je gaat ook over het contact en zoeken van de artiesten voor het festival. Zonder line-up: geen festival!
 • Locatie manager: Stukafest vindt altijd plaats op mooie en idyllische plekken in en rond het centrum van Middelburg. Het wordt jouw taak om deze te plekken te zoeken. Ook zal je veel met mensen in contact komen zoals vrijwilligers.
 • Acquisiteur: Voor komende editie ga je op zoek naar sponsoren en fondsen. Je bent mede verantwoordelijk voor de inkomsten van het festival en blijft in contact met alle sponsoren en fondsen gedurende het jaar.
 • Promotie: Ben jij behendig met social media en creatief? In deze positie mag je de aankleding voor het festival offline en online doen. Denk ook aan het ontwerpen van T-shirts, posters en alles wat er online komt te staan op de social media. Creativiteit is dus de sleutel!

Tijdens de organisatie is het een pre om Engels te kunnen. Met de 12 steden en landelijk team zijn er meerdere Engelstalige mensen aanwezig.  Hierdoor is er veel communicatie in het Engels. Samen als een team voorkomen jullie alle problemen en genieten van het jaar!

Interesse in het organiseren of vragen over de posities?

Stuur gerust een mail naar ons!
Email: Middelburg@Stukafest.nl

 

Hopelijk tot snel!

Met vriendelijke groeten,

Stukafest Middelburg

 

Would you like to gain some experience in organizing a festival? Curious about how Stukafest as an organization works and what is involved?

Stukafest Middelburg is a festival that takes place every year in February. The festival is organized by young adults for the student community as well as for the general public in Middelburg. The next edition is Stukafest 2022 and we are looking for a new board to make it happen!

In the board you will work together as a team in order to organize Stukafest Middelburg. You, as a board, will make be able to make all the decisions regarding the organization of the festival. But don’t you worry, you won’t be all alone, Stukafest national board is there to support you! Joining the Stukafest board is therefore a unique opportunity, not only to develop new skills and gain experience with the organization of festivals but also to make connections.

The following positions are available:

 • Chairman:You ensure that everything runs smoothly.  Thanks to your planning, management and organization, the festival will not encounter any problems. You keep track of everyone’s task during the year. Within Stukafest you are also the point of contact on behalf of your city.
 • Bookkeeper:All incomes and expenses go through your hands. You take care of the money in the bank account. You make the budget and keep the  expenses in check.
 • Programmer:As a programmer you get started with the line up of the festival. You are in charge of contacting and finding the artists, making a great line up for the audience. Without a line up, there cannot be a festival!
 • Location manager:Stukafest always takes place in beautiful and idyllic places in and around the centre of Middelburg. It will be your job to look for them. You will also come into contact with people a lot, such as volunteers.
 • Acquisition:For the next edition in 2022 you will be looking for sponsors and funds. You are partly responsible for the income of the festival and stay in contact with all sponsors funds during the year.
 • Promotion:Are you agile with social media and creative? In this position you will do the promotion of the festival offline and online. Also think about designing T-shirts, posters and everything that will be posted socials media, creativity is key!

It is a plus to be able to speak English during the organization. With the 12 cities and the national team there are several English speakers present. As a result, there is a lot of communication in English. Together with your team all the problems will be solved and it will be an enjoyable year!

Are you interested in organizing Stukafest or do you have any questions about the positions?

Feel free to send us an email!
Email: Middelburg@Stukafest.nl

Stukafest wordt mede mogelijk gemaakt door