Ronald Hünneman

@Hooge der A

Koop je tickets nu!

Biografie

Lezing

Ronald Hünneman - De Flutfilosoof
Waarom een goed leven draait om genot

Een dominee, een Boeddhistische monnik, een milieuactivist en een hedonist zitten bij elkaar in een vliegtuig dat beide motoren heeft verloren. De piloot heeft zojuist meegedeeld dat een crash onvermijdelijk is, na een glijvlucht van 20 minuten. Terwijl de dominee zich verheugt op een eeuwig samenzijn met God, de monnik zich opmaakt voor wedergeboorte, en de milieuactivist zich gelukkig prijst met haar bijdrage aan duurzaamheid en dierenrechten, roept de hedonist de stewardess. En dat is het begin van een levendige, maar beslist niet levensverlengende, discussie.

- ENGLISH -

Ronald Hünneman - The Flut philosopher
Why a good life is about pleasure

A minister, a Buddhist monk, an environmentalist and a hedonist sit together in an airplane that has lost both engines. The pilot has just announced that a crash is inevitable, after a glide flight of 20 minutes. While the minister is looking forward to an eternal gathering with God, the monk prepares for rebirth, and the environmentalist happily praises her contribution to sustainability and animal rights, the hedonist calls the stewardess. And that is the beginning of a lively, but certainly not life-prolonging, discussion.

  • location

  • Hooge der A
  • Groningen

Heb je er al zin in? Haal je tickets nu!