Groninger Studenten Toneel

@

Biografie

Theatre

The desire to be understood. Talking past each other, backs against each other and different points of view. What do you do when your words don’t come across while the other person is right in front of you? What choice do you make? Members of the Groninger Studenten Toneel have created a (Dutch) performance based on text and movement and they can’t wait to show it to you! Get carried away in a piece about misunderstanding, rapprochement and frustration.

Het verlangen begrepen te worden. Langs elkaar heen praten, de ruggen tegen elkaar en verschillende zienswijzen. Wat doe je als jouw woorden niet overkomen terwijl de ander recht tegenover je staat? Welke keuze maak je? Leden van het Groninger Studenten Toneel zijn aan de slag gegaan om een performance te maken vanuit tekst en beweging en kunnen niet wachten om het aan jou te laten zien! Laat je meevoeren in een stuk over onbegrip, toenadering en frustratie.