ANBI-status

Met Stukafest zijn we door de Belastingdienst aangewezen als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Deze status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift fiscaal van de belasting af te trekken.

De statutaire naam van Stukafest is Stichting StuKaFest. Stichting StuKaFest handelt als overkoepelend orgaan die de verschillende
stedelijke stichtingen van Stukafest ondersteunt, coördineert en faciliteert in de organisatie van Stukafest en haar bij evenementen.
Het uiteindelijke doel van Stukafest is om cultuur te promoten onder studenten en een culturele springplank te bieden aan jonge cultuurmakers.

Het fiscaal nummer van Stichting Stukafest is: 816150680.

Beloningsbeleid: Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie worden vergoed.

Projectplan Stukafest landelijk 17-18

Jaarverslag Stukafest 16/17

Jaarrekening Stukafest 16/17

Jaarverslag Stukafest 17/18

Jaarrekening Stukafest 17/18

Jaarverslag Stukafest 18/19

Jaarrekening Stukafest 18/19