ANBI-status

Stukafest bestaat uit een netwerk van verschillende stichtingen. Op deze pagina is te vinden welke van deze stichtingen de ANBI-status ontvangen hebben samen met de bijbehorende gegevens en jaarverslagen gepubliceerd volgens de publicatieplicht.

De ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift fiscaal van de belasting af te trekken.

Stichting Stukafest

Met Stukafest Nederland zijn we door de Belastingdienst aangewezen als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De statutaire naam van Stukafest Nederland is Stichting StuKaFest. Stichting StuKaFest handelt als overkoepelend orgaan die de verschillende stedelijke stichtingen van Stukafest ondersteunt, coördineert en faciliteert in de organisatie van Stukafest en haar bij evenementen.
Het uiteindelijke doel van Stukafest is om cultuur te promoten onder studenten en een culturele springplank te bieden aan jonge cultuurmakers.

Het fiscaal nummer van Stichting Stukafest is: 816150680.

Beloningsbeleid: Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie worden vergoed.

Statuten Stichting Stukafest

Beleidsplan Stukafest landelijk 2019-2020

Jaarverslag Stukafest 16/17

Jaarrekening Stukafest 16/17

Jaarverslag Stukafest 17/18

Jaarrekening Stukafest 17/18

Jaarverslag Stukafest 18/19

Jaarrekening Stukafest 18/19

Jaarverslag Stukafest 19/20

Jaarrekening Stukafest 19/20

Jaarverslag Stukafest 20/21

Jaarrekening Stukafest 20/21

Stichting Stukafest Eindhoven

De statutaire naam van Stukafest Eindhoven is Stichting Stukafest Eindhoven.
Het uiteindelijke doel van Stukafest is om cultuur te promoten onder studenten en een culturele springplank te bieden aan jonge cultuurmakers.

Het fiscaal nummer van Stichting Stukafest is: 852057969.

Beloningsbeleid: Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie worden vergoed.

Statuten Stichting Stukafest Eindhoven

Projectplan Stukafest Eindhoven 2020

Jaarrekening Stukafest Eindhoven 16/17

Jaarrekening Stukafest Eindhoven 17/18

Jaarrekening Stukafest Eindhoven 18/19