Stukafest Rotterdam is looking for new board members!

Woensdag 29-03-2017

Stukafest Rotterdam is looking for new board members!

[ENGLISH BELOW]

Heb je altijd al je eigen festival willen organiseren? Dan is dit je kans! Stukafest, dat staat voor Studentenkamerfestival, is op zoek naar een nieuw bestuur voor Stukafest Rotterdam! Het organiseren van dit veelzijdige maar intieme studentenfestival is een uitgeroepen kans om veelervaring op te doen in de cultuursector. Samen met je medeorganisatoren werk je een jaar lang toe naar de avond van het festival. Wij zijn op zoek naar 5 bestuursleden die Stukafest Rotterdam 2018 tot een succes willen maken!

Lijkt dit je wel wat? Stuur dan voor 15 april je CV, motivatie en voorkeursposities naar rotterdam@stukafest.nl en wie weet wordt je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 25 april!

Wij zijn op zoek naar:

Voorzitter
Onze ideale voorzitter kan overzicht houden, bereidt de vergaderingen voor en leidt deze, kan lange termijn planningen maken, durft deadlines te stellen en motiveert het bestuur zich daaraan te houden.

Penningmeester
Onze ideale penningmeester heeft ervaring met het bijhouden van de boekhouding, kan juiste en gedetailleerde begrotingen maken, vraagt subsidies en fondsen aan, kan contracten opstellen.

Programmeur
Onze ideale programmeur heeft kennis over theater, dans, muziek, cabaret en andere podiumkunsten. Als programmeur stel je de programmering samen van zowel de huiskamer-optredens als het eindfeest. Naast het hebben van artistiek inzicht moet je ook kunnen onderhandelen over geld en contracten kunnen opstellen.

PR/marketingcoördinator
Als PR/marketingcoödinator regel je alles rondom social media, houd je contact met de pers, zorg je ervoor dat de posters en programmaboeken worden verspreidt over de stad en bedenk je acties om meer bezoekers te trekken. Wat design-skills zijn wel handig.

Acquisitie/ Eindfeestcoördinator
Je houdt je bezig met de Acquisitie voor Stukafest Rotterdam, wat verkoopskills kunnen geen kwaad! Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor de coördinatie van het eindfeest en het regelen van de locatie

Kamer- en vrijwilligerscoördinator
Als kamer- en vrijwilligerscoördinator regel je de huiskamers/locaties en de vrijwilligers. Bovendien houd je overzicht en contact met alle huiskamer-bewoners en koppel je de vrijwilligers en artiesten aan de locaties. Social skills en logistiek inzicht worden zeer gewaardeerd. ____________________________________________________________________________________________

Stukafest Rotterdam is looking for new board members!

Have you always wanted to organise your own festival? This is your chance! Stukafest, the student room festival, is looking for a new board for Stukafest Rotterdam! Organising Stukafest is your chance to get hands-on experience in the cultural sector by organising and planning your own festival. Together with your fellow board members, you’ll work almost a year towards the night of the festival and we are looking for 5 new board members, who want to make Stukafest Rotterdam 2018 a big success.

Are you interested? Send your CV, Motivation and preferred position before April 15 to rotterdam@stukafest.nl and you might be invited for an interview on the 26th of April!

We are looking for:

Chairman
Our ideal chairman is able to keep track of the bigger picture, prepares and leads the meetings, makes long-terms plans, sets deadlines and motivates the rest of the board to stick to them.

Treasurer
Our ideal treasurer has some experience with bookkeeping/accounting, is able to make a detailed budget and contracts, applies for grants and funds.

Programmer
Our ideal programmer has a lot of knowledge about theatre, music, comedy and other performing arts. As a programmer you are responsible for the line-up of the festival and the afterparty. Besides having an artistic set of eyes, you should also be able to negotiate about money and set up contracts.

PR/marketing coordinator
As PR/marketingcoödinator you take care of everything that has to do with social media, you’re the one who is in touch with the press, you take care of (the distribution of) the print materials like posters and you come up with strategic campaigns to attract more visitors. Some design-skill come in handy!

Acquisition/Afterparty coordinator
You’re in charge of the acquisition for Stukafest Rotterdam, meaning looking for companies to work with and be sponsored by. Some sales experience wouldn’t hurt! In addition, you’re responsible for the coordination of the afterparty including finding a location.

Room & Volunteer coordinator
If you’re in charge of this position, you take care of finding rooms/hosts and volunteers. That includes staying in contact with everyone and matching artists and volunteers with locations. Social skills and logistical insight are greatly appreciated.

Stukafest wordt mede mogelijk gemaakt door